BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny ZSP nr 7

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 jest placówką publiczną i działa na podstawie:

 
1.Ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r., o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
4. Uchwały nr LV/1374/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w ośmioletnie szkoły podstawowe.
5.Aktu założycielskiego.
6.Statutu Przedszkola nr 389 w Warszawie.
7. Statutu Szkoły Podstawowej nr 321
8.Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie.
6.Uchwały nr L/1468/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r., w sprawie połączenia Przedszkola nr 389 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 i Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3  w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3.
 
 
 

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bemowo

 

Uchwała Nr L/1468/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.02.2013r, Akt założycielski ZSP nr 7, Statut ZSP nr 7, Akt założycielski SP nr 321, Akt założycielski P389 

 

Statut Przedszkola nr 389

Statut Szkoły Podstawowej nr 321

 
 
Wprowadził Makowska-Opala Barbara 10-01-2014
Aktualizujący Ligenza Monika 15-03-2019
Zatwierdzający Idzikowska Iwona 15-03-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 1687
Rejestr zmian