Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie.     

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2020 r.     

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa placówki jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak  transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
  • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:   

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.23 (aktualizacja 20.03.2021r.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eii.eu/), z którego wynika, że storna internetowa:

http://zsp7.warszawa.pl/ spełnia wymagania w 99,96%

http://szkola321.zsp7.warszawa.pl/ spełnia wymagania w 83,13%

http://przedszkole389.zsp7.warszawa.pl/ spełnia wymagania w 87,66%

Skróty klawiaturowe: 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest pani Katarzyna Dzwonowska, adres e-mailowy: zsp7@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 836 39 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądać zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, a także sposób do kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu:

Szkoła Podstawowa nr 321 oraz Przedszkole nr 389 zlokalizowane są w budynku głównym przy ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3. Natomiast filia placówki znajduje się przy ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 4. Główne wejście zarówno do budynku szkoły jak i filii mieści się od ulicy ppłk. Wacława Szadkowskiego, natomiast główne wejście do Przedszkola nr 389, jest od ulicy Apoloniusza Kędzierskiego. Aby dostać się na teren placówki, należy pokonać furtkę.

Dojścia piesze są od ulic: Wrocławskiej, , Radiowej, Powstańców Śląskich.  Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody związane z: lokalizacją boiska do koszykówki, mieszczącego się na wydzielonej części ulicy ppłk. Wacława Szadkowskiego, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz stojaki na rowery, umieszczone na terenie  obiektu szkolnego.

 

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe:

Przystanek Radiowa - 350m (tramwaj: 10; 11; 23; 24 ;26, autobus: 112; 122; 171; 220; 523; N01; N43; N45; 495).

Przystanek Orlich Gniazd - 300m (tramwaj: 23; 24; 26, autobus: 122; 17; 184; N01; N45, N95)

Przystanek Widawska - 320m (autobus: 122; 171; 184; N01)

Przystanek Pirenejska - 335m (autobus: 122; 220; N43)

Przystanek Wrocławska - 661m (tramwaj: 10; 23; 24, autobus: 112; 122; 171; 184; 201; 220; N01; N43)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Zleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl.

 

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców:

 

Wejście główne do Szkoły Podstawowej nr 321 jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (szerokość podjazdu jest  powyżej 100 cm, a jego nachylenie 3%. Poręcze znajdują się na wysokości 75 i 85 cm). Do wejścia głównego można również dostać się  z poziomu terenu, pokonując 13 stopni o wysokości 8cm. Drzwi wejściowe o szerokości 95cm otwierają się ręcznie na zewnątrz. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek (245cm x 535cm). Główny punkt informacyjny umieszczony jest na wprost wejścia głównego szkoły. Nie posiada on obniżonej lady. Z holu głównego można w łatwy sposób przejść do sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz pokoju kierownika gospodarczego. W budynku Szkoły Podstawowej nr 321 klatki schodowe są dostępne z korytarzy.  Stopnie schodów są proste, bez podcięć, krawędzie schodów są oznaczone w sposób wyraźny. Schody wyposażone są w poręcze. Na terenie placówki nie ma wind. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia zlokalizowane na parterze.

 

Do głównego wejścia do przedszkola można dojść, pokonując dwuetapowe 3-stopniowe schody. Każdy schodek ma 10cm wysokości. Obok schodów jest podjazd dla wózków o szerokości 200cm i długości 190cm. Drzwi do budynku przedszkola o szerokości 90cm otwierają się ręcznie na zewnątrz.

W Przedszkolu nr 389 schody zlokalizowane są przy wejściu pracowniczym od strony dziedzińca. Stopnie są oznakowane, a schody posiadają poręcze. Klatka schodowa, znajdująca się przy wejściu pracowniczym, prowadząca na poziom -1 jest dostępna z przedsionka o wymiarach 270cm x 160cm. Szatnia, hol główny oraz wszystkie sale dydaktyczne zlokalizowane są na parterze.

 

Do głównego wejścia filii Szkoły Podstawowej nr 321 prowadzą 5-stopniowe schody oraz umieszczony z boku podjazd o szerokości 120cm, długości 980cm i nachyleniu 3%. Zarówno schody jak i podjazd mają barierki na wysokości 110cm. Drzwi wejściowe o szerokości 100cm otwierane są ręcznie na zewnątrz i prowadzą do przedsionka o wymiarach 154cm x 260cm. W budynku filii nie ma windy. Wejścia na klatki schodowe prowadzą z korytarzy. Schody są wyraźnie oznaczone, proste, bez podcięć. Są też zaopatrzone w barierki z poręczami.

 

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 nie ma pętli indukcyjnych, ani systemów informacji głosowej, nie ma oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych, a także druku powiększonego dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o możliwości wstępu na teren placówki z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

 ZSP 7 Raport dostępności

 
 
Wprowadził Idzikowska Iwona 19-03-2021
Aktualizujący Idzikowska Iwona 31-03-2021
Zatwierdzający Idzikowska Iwona 31-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 353