Kanał Wyżej
Status prawny ZSP nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  1.Ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203). 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r., o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) 4. Uchwały nr LV/1374/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w ośmioletnie szkoły podstawowe. 5.Aktu założycielskiego. 6.Statutu Przedszkola nr 389 w Warszawie. 7. Statutu Szkoły Podstawowej nr 321 8.Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie. 6.Uchwały nr L/1468/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r., w sprawie połączenia Przedszkola nr 389 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 i Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3  w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3.     
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bemowo
 
Uchwała Nr L/1468/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.02.2013r, Akt założycielski ZSP nr 7, Statut ZSP nr 7, Akt założycielski SP nr 321, Akt założycielski P389 
 
Statut Przedszkola 389
Status Szkoły Podstawowej nr 321Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny ZSP nr 7

Wersja standardowa