Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady Funkcjonowania ZSP nr 7

Zasady Funkcjonowania ZSP nr 7

  Drukuj
 
 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 321 oraz Przedszkola nr 389 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 określa prawo oświatowe* oraz Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7Statut Szkoły Podstawowej nr 321 oraz Statut Przedszkola nr 389.

 

Do szkoły nr 321 uczęszczają dzieci/młodzież w wieku: 3 - 14 lat, a do przedszkola nr 389 dzieci w wieku 3-6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział.

W szkole jest  37 oddziałów kl. I-VIII i 7 oddziałów przedszkolnych, w których łącznie uczy się 985 uczniów. w Przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 148 podopiecznych.


Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

Organizację pracy zespołu określa ramowy rozkład dnia i plan lekcji.

 

Szkoła czynna jest w godzinach: 07.00 – 17.30

 

Przedszkole czynne jest w godzinach: 07.00 – 17.30

 

Świetlica czynna jest w godzinach: 7.00 - 17.30

 ,

Biblioteka czynna jest w następujących godzinach:

- poniedziałek, czwartek w godzinach: 08.00 – 17.00, 

- wtorek, środa: 08.00 – 16.00

- piątek - 8.00 - 15.00


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.

 

Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ Prowadzący.


Szkoła posiada zasięg terytorialny szkoły (obwód). 

Obwód SP 321 

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

-podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

-ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 (Dz. U. poz. 639 ze zm. ) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-08-2022
Data wprowadzenia:  09-01-2014
 
 
Wprowadził Makowska-Opala Barbara 09-01-2014
Aktualizujący Idzikowska Iwona 10-11-2022
Zatwierdzający Idzikowska Iwona 10-11-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2022
Liczba odwiedzin: 1957