Kanał Wyżej
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Roboty Budowlane.
Remont wybranych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie.
1. OGŁOSZENIE
2. SIWZ
3. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ
4. WZÓR UMOWY
5. PRZEDMIAR
6. STWIOR
7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
8. INFORMACJA O WYBORZE OFERTYStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
Prace romontowe związane z przebudową filii
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia i informacje
Wyniki konkursu ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Wersja standardowa