Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Roboty Budowlane.

Remont wybranych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie.

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

3. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ

4. WZÓR UMOWY

5. PRZEDMIAR

6. STWIOR

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

8. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Wprowadził Ligenza Monika 2019-06-07
Aktualizujący Ligenza Monika 2019-06-24
Zatwierdzający Idzikowska Iwona 2019-06-24
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-24
Wersja standardowa