Kanał Wyżej
Prace romontowe związane z przebudową filii

Prace remontowe w zakresie przebudowy budynku filii w Szkole Podstawowej nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA SWIZ
1. OGŁOSZENIE
2. SWIZ
3. ZAŁĄCZNIKI DO SWIZ
4. WZÓR UMOWY
5. PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH
6. PRZEDMIARY ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7. PRZEDMIARY ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
8. PRZEDMIARY ROBÓT WODNO-KANALIZACYJNYCH
9. 01 STR. TYTUŁOWA
10. 02 OŚWIADCZENIE
11. 03 OPIS ARCH.
12. 04EKSPERTYZA
13. 05 OPIS WOD.-KAN.
14. 06 OPIS WENTYLACJI
15. 07 OPIS ELEKTRYCZNY
16. INFORMACJA BIOZ
17. A1 PLAN SYTUACYJNY
18. A2 RZUT 1 PIĘTRO - ZAKRES OPRACOWANIA
19. A3 RZUT 1 PIĘTRO - PRZEBUDOWA
21. A4 RZUT 1 PIĘTRO - SUFIT PODWIESZANY I OBUDOWY
22. A5 RZUT PARTERU - SUFIT PODWIESZANY
23. A6 PRZEKRÓJ A-A
24. A7 WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
25. A8 RZUT 1 PIĘTRO - WYPOSAŻENIE SALI
26. A9 RZUT 1 PIĘTRO - WYBURZENIA
27. A10 RZUT 1 PIĘTRO - INWENTARYZACJA
28. E1 DEMONTARZE - RZUT PARTERU
29. E2 DEMONTAŻE - RZUT 1 PIĘTRA
30. E3 INSTALACJE ELEKTR. RZUT 1 PIĘTRA
31. E4 INSTALACJE ELEKTR. RZUT 1 PIĘTRA OŚWIETLENIE
32. E5 INSTALACJA ELEKTR. RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE
33. E6 SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY TE1/2 ROZBUDOWA
34. E7 SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY TE 2/2 - ROZBUDOWA
35. E8 TABLICA TE/2, WIDOK, ROZBUDOWA
36. IS 1 - RZUT 1 PIĘTRA - LOKALIZACJA URZADZEŃ SANIT.
37. IS 2 RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WODY ZM, ZC, CYRK.
38. IS 3 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACYJNA OD URZĄDZEŃ
39. IS 4 ROZWINIĘCIE INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRK.
40. IS 5 ROZWINIĘCIE INSTAL. ODPŁYWÓW KANAL.
41. STIWOR
42. WE - 1



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
Prace romontowe związane z przebudową filii
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia i informacje
Wyniki konkursu ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Wersja standardowa