Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Prace romontowe związane z przebudową filii

Prace remontowe w zakresie przebudowy budynku filii w Szkole Podstawowej nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA SWIZ

1. OGŁOSZENIE

2. SWIZ

3. ZAŁĄCZNIKI DO SWIZ

4. WZÓR UMOWY

5. PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH

6. PRZEDMIARY ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7. PRZEDMIARY ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8. PRZEDMIARY ROBÓT WODNO-KANALIZACYJNYCH

9. 01 STR. TYTUŁOWA

10. 02 OŚWIADCZENIE

11. 03 OPIS ARCH.

12. 04EKSPERTYZA

13. 05 OPIS WOD.-KAN.

14. 06 OPIS WENTYLACJI

15. 07 OPIS ELEKTRYCZNY

16. INFORMACJA BIOZ

17. A1 PLAN SYTUACYJNY

18. A2 RZUT 1 PIĘTRO - ZAKRES OPRACOWANIA

19. A3 RZUT 1 PIĘTRO - PRZEBUDOWA

21. A4 RZUT 1 PIĘTRO - SUFIT PODWIESZANY I OBUDOWY

22. A5 RZUT PARTERU - SUFIT PODWIESZANY

23. A6 PRZEKRÓJ A-A

24. A7 WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

25. A8 RZUT 1 PIĘTRO - WYPOSAŻENIE SALI

26. A9 RZUT 1 PIĘTRO - WYBURZENIA

27. A10 RZUT 1 PIĘTRO - INWENTARYZACJA

28. E1 DEMONTARZE - RZUT PARTERU

29. E2 DEMONTAŻE - RZUT 1 PIĘTRA

30. E3 INSTALACJE ELEKTR. RZUT 1 PIĘTRA

31. E4 INSTALACJE ELEKTR. RZUT 1 PIĘTRA OŚWIETLENIE

32. E5 INSTALACJA ELEKTR. RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE

33. E6 SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY TE1/2 ROZBUDOWA

34. E7 SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY TE 2/2 - ROZBUDOWA

35. E8 TABLICA TE/2, WIDOK, ROZBUDOWA

36. IS 1 - RZUT 1 PIĘTRA - LOKALIZACJA URZADZEŃ SANIT.

37. IS 2 RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WODY ZM, ZC, CYRK.

38. IS 3 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACYJNA OD URZĄDZEŃ

39. IS 4 ROZWINIĘCIE INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRK.

40. IS 5 ROZWINIĘCIE INSTAL. ODPŁYWÓW KANAL.

41. STIWOR

42. WE - 1


Wprowadził BZMW/ext.MLigenza 2019-08-05
Aktualizujący bzmw/ext.mligenza 2019-08-19
Zatwierdzający Idzikowska Iwona 2019-08-19
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-08-19
Wersja standardowa